Anorganische Chemie & Katalyse

Docent(en)

Harry Bitter (Anorganische chemie & Katalyse, WUR) en Elinor Scott (Katalyse, WUR)

Inhoud Anorganische chemie

Anorganische stoffen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze worden ondermeer gebruikt in displays, LCD en plasma schermen, katalysatoren, geneesmiddelen. De moleculaire structuur en opbouw van dergelijke stoffen bepalen in grote mate hun eigenschappen. Dit bepaalt het doel van deze colleges: we gaan uitzoeken hoe de eigenschappen van anorganische verbindingen afhangen van hun opbouw en structuur. Om dat te bereiken zullen een aantal concepten rond atoom/molecuul bouw zoals atomaire en moleculaire orbitalen geïntroduceerd worden. Daarna gaan we dieper in op de eigenschappen en reaktiviteit van verschillende anorganische verbindingen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. binding in moleculen: atomaire orbitalen, moleculair orbitalen
  2. Coördinatie verbindingen: naamgeving, opbouw, chiraliteit, complex vorming
  3. d-metaal complexen: structuur, eigenschappen
  4. reactie van metaal complexen
  5. banden theorie

Inhoud Katalyse

Katalyse is overal. Katalysatoren zijn o.a. te vinden in ons lichaam (enzymen zijn essentieel voor het leven), in auto’s (om uitlaatgassen te reinigen), in waspoeders (om voedselresten op je vuile kleren af te breken) en in de chemische, voedings- en procesindustrie (geen benzine, plastic, bier, brood of wijn zonder de juiste katalysator). Deze cursus beoogt om je inzicht te vergroten in chemische omzettingen en stoffen die dergelijke processen kunnen katalyseren. De algemene theorie van de katalyse, waarbij energiediagrammen, substraatbinding/adsorptie en elementaire reactiestappen aan bod komen, alsook de kinetiek van katalytische processen. Aandacht gaat hierbij naar de verschillende uitvoeringsvormen van katalyse, meer specifiek de homogene katalyse (overgangsmetaalkatalyse, organokatalyse, asymmetrische katalyse), heterogene katalyse (zeolieten, gedragen metaalkatalysatoren, adsorptie) en biokatalyse (zuur/base-katalyse, covalente katalyse). Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in deze cursus. De dagdelen zullen beginnen met een college over het gegeven onderwerp. Daarna wordt er gewerkt aan opgaven om de stof verder eigen te maken. Deze opgaven worden in de loop van de colleges gezamenlijk of individueel besproken.

Onderwijsmaterialen

  1. Weller, Overton, Rourke, Armstrong: Inorganic Chemistry, Sixth Edition, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-964182-6.
  2. Handouts.

Tentaminering

Schriftelijke deeltoetsen voor zowel Anorganische chemie als Katalyse. Het eindcijfer is gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001