BETA4ALL- Inschrijven en kosten

Kosten

De cursussen zijn kosteloos voor studenten aan een Nederlandse universitaire lerarenopleiding (ULO) en studenten die hiervoor een premaster volgen. Voor alle overige deelnemers wordt een bescheiden administratiekostenvergoeding van 40 euro per cursus gerekend, die bij inschrijving per iDeal voldaan moet worden.

LET OP: bij deelname hebben de ULO- en premasterstudenten voorrang, omdat deze vakken voor hen verplicht gesteld kunnen worden.

Wil je meer informatie over werken in het onderwijs? Neem dan contact op met Onderwijsloket. Opgezet door OCW en de vereniging van Nederlandse universiteiten om je te helpen je weg te vinden naar een baan in het onderwijs. Beta4all kennen ze daar ook.

Cursusinschrijving

Inschrijving en facturering worden verzorgd door Boswell-bèta. Lees eerst de  toelichting bij het inschrijfformulier. Die vind je hieronder.

Voor de wiskundecursussen: wisk4all-inschrijving via Boswell-bèta

Voor de scheikundecursussen: chem4all-inschrijving via Boswell-bèta

Voor de natuurkundecursussen: natk4all-inschrijving via Boswell-bèta

Voor de informaticacursussen: inf4all-inschrijving via Boswell-bèta

Toelichting bij het inschrijfformulier

Om je goed te kunnen inschrijven is het erg belangrijk dat je van tevoren  nadenkt over de categorie waaronder je valt. Onderstaande tekst gaat je daarbij helpen. Lees dit dus zorgvuldig door voordat je je inschrijft, het kan veel rompslomp voorkomen.

 • Particuliere belangstellenden:
  Schrijf je in via bovenstaande link en vink niets aan bij de vraag over het factuuradres. Je voldoet vervolgens de administratiekosten via iDeal. Let op: zoals aangegeven op de website hebben cursisten die via een universitaire lerarenopleiding (ULO) naar beta4all zijn doorverwezen, voorrang op anderen wanneer een cursus over het maximale aantal deelnemers gaat. Voor hen is het deelnemen namelijk verplicht. Wanneer je de cursus om deze reden niet zou kunnen volgen krijg je de administratiekosten terug.
 • Zittende docenten die de beta4all vakken willen volgen als nascholing vanuit een school of anderen waarvoor de werkgever het cursusgeld vergoedt:
  Schrijf je in via bovenstaande link en vink aan “afwijkend factuuradres”. Voer dan de gegevens van de betalende partij in. Deze krijgt dan de factuur toegestuurd. Let op: zoals aangegeven op de website hebben cursisten die via een universitaire lerarenopleiding (ULO) naar beta4all zijn doorverwezen, voorrang op anderen wanneer een cursus over het maximale aantal deelnemers gaat. Voor hen is het deelnemen namelijk verplicht. Wanneer je de cursus om deze reden niet zou kunnen volgen krijg je (of krijgt je organisatie) de administratiekosten terug.
 • Cursisten die de beta4all-vakken volgen met het directe doel om een ULO te gaan doen:
  Hier zijn twee mogelijkheden:

1) Je hebt al contact gehad met een ULO, bijvoorbeeld via mastertoelating, en via de ULO heb je te horen gekregen welke beta4all-vakken je moet gaan doen om je vakinhoud bij te spijkeren. Schrijf je in via bovenstaande link en vink aan “inschrijven als (pre-master) student van een lerarenopleiding” en kies uit het dropdown menu de naam van de ULO die je doorverwezen heeft. Er zijn dan voor jou geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus(sen). Let op: dit geldt nadrukkelijk óók wanneer je de cursussen doet vóórdat je je daadwerkelijk inschrijft bij de ULO. In veel gevallen hoeft je voor het volgen van de cursussen beta4all niet in te schrijven voor een premaster, maar vraag dit altijd goed na bij de universiteit van je keuze. Op de TU Delft is een premaster-inschrijving bijvoorbeeld wél nodig om de beta4all vakken te volgen, maar deze inschrijving is kosteloos.

2) Heb je nog helemaal geen contact gehad met een ULO en heb je dus ook geen doorverwijzing, dan vink je bij het factuuradres niets aan en ben je zelf verantwoordelijk voor de administratiekosten.

Opmerkingen:

 • Factuurgegevens kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden.
 • De cursussen gaan uit van een flinke hoeveelheid zelfwerkzaamheid, ook voorafgaand aan het eerste college. Daarom is de inschrijving in principe geopend tot twee weken vóór aanvang van de desbetreffende cursus. Mocht dit niet haalbaar voor je zijn, omdat je bijvoorbeeld je rooster nog niet weet, neem dan even contact op met de betreffende coördinator.
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001

“Heerlijke colleges met goede enthousiaste docenten!”

“Top. Inhoudelijk goed en prettig overgebracht.”  

“Zonder natk4all zou het voor mij vrijwel onmogelijk zijn geweest om natuurkundedocent te worden.”

“Grote kracht is de goede docenten die weten waar ze het over hebben, geweldig!”

“Leuk aan de colleges en de stof vond ik de toepassingen en het filosofische karakter.”