Toetsing

Wijze van toetsing

De meeste tentamens zijn schriftelijk. Enkele vakken kiezen voor een afwijkende toets in de vorm van een verslag of essay.  De toetsvorm staat vermeld bij de betreffende cursus.

Planning en duur

De planning van de tentamens is te vinden in het jaarrooster van het betreffende programma. De exacte duur van de toetsen wordt nader aangekondigd tijdens de betreffende cursus. In de regel zal een tentamen voor een 6EC cursus drie uur duren. De tentamens worden in principe fysiek afgenomen bij Boswell Bèta, voor zover de coronamaatregelen dat toelaten.

Hertentamen

In principe biedt iedere cursus een (1) hertentamen voor de cursisten die het eerste tentamen wel gedaan, maar niet voldoende afgesloten hebben. Dit hertentamen wordt in veel gevallen ongeveer 6 weken na het tentamen gepland. Voor de tentamens die vlak voor de zomervakantie vallen worden de hertentamens meteen bij aanvang het de nieuwe cursusjaar gepland. Op de pagina van het betreffende vak staat de regeling voor hertentamens.

Bij een klein aantal cursisten die een hertentamen doen  kan het hertentamen mondeling zijn. Wanneer een cursist zonder geldige reden het oorspronkelijke tentamen heeft gemist is er alleen een mogelijkheid tot het doen van een hertentamen wanneer dat hertentamen er sowieso is, dus wanneer er ook herkansers zijn. De hertentamens worden in principe afgenomen bij Boswell Bèta, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken.

Klachten en fraude

Bij een klacht van een cursist over een cursus of tentamen volgt er altijd eerst een gesprek tussen docent en cursist, eventueel in aanwezigheid van de betreffende coördinator.

Wanneer dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, wordt in overleg met de betreffende coördinator contact gezocht met de examencommissie van de universiteit waar de cursist is ingeschreven. Deze doet dan, eventueel na inwinnen van advies, een bindende uitspraak.

Bij een vermoeden van fraude bij een tentamen neemt de docent altijd contact op met de examencommissie.

Wanneer een cursist niet is ingeschreven bij een universiteit, wordt de rol van de examencommissie overgenomen door de Commissie Kwaliteit en Toetsing (CKT) van het betreffende vak. Dit contact loopt altijd via de betreffende coördinator.

Deelname zonder toetsing

Er is een mogelijkheid om aan de beta4all-cursussen deel te nemen zonder tentamen te doen. De cursussen worden gegeven door topdocenten op hun vakgebied, dus het kan heel interessant zijn om hierbij te zijn, samen met de cursisten die wel tentamen gaan doen. Ook wanneer je geen tentamen doet, wordt natuurlijk een goede inzet verwacht en wordt aanwezigheid bijgehouden. Bij voldoende aanwezigheid krijg je een certificaat van deelname met daarop het aantal uren.

Kwaliteitszorg

Meer informatie over de formele procedure over infschrijving en toetsing is terug te lezen in het document Kwaliteitszorg beta4all.

Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001

“Heerlijke colleges met goede enthousiaste docenten!”

“Top. Inhoudelijk goed en prettig overgebracht.”  

“Zonder natk4all zou het voor mij vrijwel onmogelijk zijn geweest om natuurkundedocent te worden.”

“Grote kracht is de goede docenten die weten waar ze het over hebben, geweldig!”

“Leuk aan de colleges en de stof vond ik de toepassingen en het filosofische karakter.”