Toelating

Het chem4all programma is primair gericht op kandidaten die een academische bètamasteropleiding anders dan (technische) scheikunde / chemie hebben genoten. Door het volgen van een aantal chem4all vakken kan worden voldaan aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleiding.

Wanneer u zich aanmeldt bij een universitaire lerarenopleiding, dan zal er worden aangegeven welke vakken gevolgd moeten worden om de vakdeficiëntie(s) weg te werken. Dit is maatwerk en afhankelijk van genoten (voor)opleiding(en), keuzevakken en werkervaring. Neem contact op met een universitaire lerarenopleiding om dit voor uw specifieke situatie te bepalen.

Daarnaast staat het programma chem4all open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • Eerstegraadsdocenten scheikunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van te volgen chem4all vakken voor het behalen van eerstegraads bevoegdheid scheikunde afhankelijk van de genoten vooropleiding(en). Deze tabel is tot stand gekomen na 1) consultatie van scheikunde vakdidactici verbonden aan universitaire lerarenopleidingen in Nederland en 2) op basis van 5 jaar ervaring met het chem4all programma (~ toelatingsbeschikkingen van kandidaten die het chem4all traject hebben afgelegd). Aan deze tabel kunnen evenwel geen rechten worden ontleent, het bepalen van de vakdeficientie(s) is en blijft maatwerk waarvan de verantwoordelijkheid ligt bij de universitaire lerarenopleiding waar de kandidaat staat ingeschreven staat en zijn/haar studie gaat volgen.

Let op: onderstaande tabel is onder constructie, wijzigingen voorbehouden.

FC&T   = Fysische Chemie & Thermodynamica
O&MC = Organische & Macromoleculaire Chemie
BIO      = Biochemie
A&MB = Atoom- & Molecuulbouw
AC&K  = Anorganische Chemie & Katalyse
I&GC   = Industriele & Groene Chemie
AC        = Analytische Chemie

FC&T
O&MC
BIO
A&MB
AC&K
I&GC
AC
HBO

croho 3008
Applied Science

X

croho 34396
Chemie

X X X X

croho 34275
Chemische Technologie; Process & Food Technology

X X X X X

croho 35199
Lerarenopleiding Scheikunde

Universitair Bachelor

croho 56860
Biologie; Medische biologie; Molecular Life Sciences

X X X

croho 50207
Bio-Farmaceutische Wetenschappen

X X X

croho 56226
Biomedische Technologie; Medische Wetenschappen en Technologie

croho 56990
Biomedische Wetenschappen

X X X X (X)

croho 56157
Farmacie / College of Pharmaceutical Sciences

X X X X X

croho 56989
Farmaceutische Wetenschappen

croho 56973
Levensmiddelentechnologie

croho 55010 / 56286
Life Science & Technology

croho 50800
Medische natuurwetenschappen

croho 59304
Moleculaire levenswetenschappen

croho 55009
Molecular Science and Technology

croho 55012 / 56857
Scheikunde

croho 56960
Scheikundige Technologie / Chemical Engineering and Chemistry

croho 56948
Science

croho 56948
Science, Business and Innovation

Universitair Master

croho 60707
Biological Sciences

X X X X (X)

croho 66860
Biology

X X X X (X)

croho 60955
Biobased Materials

croho 60207
Bio-Pharmaceutical Sciences

X X X X (X)

croho 66226
Biomedical Engineering

croho 66990
Biomedical Sciences; One Health; Toxicology and Environmental Health; Biofabrication; Regenerative Medicine and Technology; Biology of Disease; Applied Data Science Postgraduate; Medical Imaging; Epidemiology; Cancer, Stem Cells and Developmental Biology

X X X X (X)

croho 60612 / 60616
Biomolecular Sciences; Molecular Biology and Biotechnology

X X (X) (X)

croho 60437
Chemical Engineering

(X) X

croho 65012
Chemistry

croho 66857
Chemistry (Education, Science Communication and Society, Science-Based Business, Research in Chemistry); Physical Chemistry; Molecular Chemistry; Chemistry for Life

croho 60294
Drug Innovation; Drug Discovery and Safety

croho 60610
Medical Biology; Human Biology; Neuroscience

croho 60609
Marine Biology

croho 60800
Medical Natural Sciences

croho 68713
Molecular and Cellular Life Sciences; Bio Inspired Innovation; Environmental Biology

croho 60501 / 65011
Nanobiology

croho 60618
Nanoscience

croho 60706
Sustainable Development; Nanomaterials Science

croho 60956
Systems Biology

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001