Analytische Chemie

Docent(en)

Stephan Jonker (UU)

Inhoud

Analytische chemie wordt in de vorm van een zomercursus aangeboden in de laatste weken van juni en de eerste volle week van Juli 2021. In het onderdeel Analytische chemie wordt ingegaan op verschillende analysetechnieken, waarmee men stoffen kan duiden en/of de concentratie ervan kan bepalen in een mengsel. Hierbij denken we aan onder andere spectroscopische methoden zoals infrarood (IR) kernspinresonantie (NMR). Waar er gekeken wordt hoe moleculen zijn opgebouwd. Daarnaast is er ook aandacht voor methoden die gebruikt worden om mengsels te scheiden en daar kwantitatieve analyses aan uit te voeren. Een mooi voorbeeld hiervan is “high-performance” vloeistofchromatografie (HPLC). Het mag duidelijk zijn dat het verfijnen van deze zuiverings- en detectietechnieken veel toepassingen heeft in allerlei gebieden van de scheikunde. Denk bijvoorbeeld aan het probleem van waterzuivering of de productie van medicijnen, maar ook doping in sport en de keuring voedsel behoren tot de onderzochte terreinen. In deze cursus zal er naast theoretische beschouwingen over het vakgebied ook tijd ingeruimd worden om “hands on” te werken met een aantal technieken. De cursus omvat een analysepracticum mat daarin de volgende onderdelen:

  • UV/Vis – AAS: analytische gebruik van deze technieken
  • GLC: het begrijpen van principe chromatografie
  • HPLC: caffeine in koffie bepaling gekoppeld aan vraagstelling.
  • GC/MS-NMR-IR in combinatie met labwerk

Onderwijsmaterialen

Dictaten en powerpoints die ter plekke worden uitgereikt.

Tentaminering

Informatie over de toetsing volgt. In voorgaande edities bestond de toetsing uit een practicum (identificatiedag).

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001