Basis Object Georiënteerd Programmeren

Deze cursus behandelt een basis van het objectgeoriënteerd programmeren in Python. Toepassingen staan centraal: eerst met casussen uit de wetenschap, waar Python steeds vaker gebruikt wordt, en later met behulp van een aantal games die zich goed lenen om te oefenen met objectgeoriënteerd programmeren.
De cursus vraagt veel zelfstudie, maar docenten en assistenten zijn natuurlijk beschikbaar op de momenten dat het pittig wordt. Naast het werken aan problemen oplossen is er veel aandacht voor codekwaliteit door middel van peer reviews en is er persoonlijke feedback op de opdrachtuitwerkingen. Het cursusmateriaal is tot slot open source en herbruikbaar voor de bovenbouw van het vwo.

Voorkennis

Deze cursus is geen basiscursus programmeren, het bouwt voort op procedureel programmeren. Deelnemers dienen al vertrouwd te zijn met programmeren en het lezen van code, met zaken als het gebruik van variabelen, functies/procedures en controlestructuren.

Vorm

Een serie bijeenkomsten met deels interactieve colleges en deels onder begeleiding werken aan oefenopdrachten. Thuis kunnen de oefenopdrachten verder worden afgemaakt, en het college van de week erna worden voorbereid.

Locatie

Op locatie in Utrecht, zo nodig online (afhankelijk van omstandigheden).

Onderwijsmaterialen / literatuur

Volgt.

Tentaminering / examinering

Volgt.

Docent / Assistent

Volgt.

Logo in4all_sidebar