Basis Object Georiënteerd Programmeren

Deze cursus behandelt een basis van het objectgeoriënteerd programmeren in Python. We beginnen met basisvaardigheden van programmeren, die toepasbaar zijn in elke programmeertaal. Daarna gaan we kijken welke mogelijkheden Python zelf biedt, waarbij je uiteindelijk kennis gaat maken met objectgeoriënteerd programmeren.
De cursus vraagt veel zelfstudie, maar docenten en assistenten zijn natuurlijk beschikbaar op de momenten dat het pittig wordt. Naast het werken aan problemen oplossen is er veel aandacht voor codekwaliteit door middel van peer reviews en is er persoonlijke feedback op de opdrachtuitwerkingen. Het cursusmateriaal is tot slot open source en herbruikbaar voor de bovenbouw van het vwo.

Voorkennis

Deze cursus is geen basiscursus programmeren, het bouwt voort op procedureel programmeren. Deelnemers dienen al vertrouwd te zijn met programmeren en het lezen van code, met zaken als het gebruik van variabelen, functies/procedures en controlestructuren.

Vorm

Een serie bijeenkomsten met deels interactieve colleges en deels onder begeleiding werken aan oefenopdrachten. Thuis kunnen de oefenopdrachten verder worden afgemaakt, en het college van de week erna worden voorbereid.

Locatie

Op locatie in Utrecht, zo nodig online (afhankelijk van omstandigheden).

Onderwijsmaterialen / literatuur

Volgt.

Tentaminering / examinering

Volgt.

Docent / Assistent

Martijn Stegeman.

Logo in4all_sidebar