Toelating

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren. De toelatingstabel geeft per vooropleiding aan welke vakken behaald moeten worden en wat voor keuzes er daarbij zijn. Dit document wordt af en toe uitgebreid/aangepast.
Op basis van de toelatingstabel kan een goede inschatting worden gemaakt van de vakken die moeten worden gevolgd om toegang te krijgen tot de betreffende eerstegraadslerarenopleiding.
De situatie van iedere cursist is echter anders. Uiteindelijk bepaalt de lerarenopleiding het deficiëntie-programma. Er kunnen geen rechten aan de toelatingstabel worden ontleend.

Daarnaast staat het pakket open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
  • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding die via een voortraject hebben aangetoond dat zij voldoende voorbereid aan de Wisk4all-vakken kunnen beginnen. Daartoe moeten zij eerst de vakken Calculus en Lineaire Algebra van 5–6 EC elk in een universitaire bacheloropleiding natuurkunde of wiskunde behalen en daarna het Wisk4all-vak Fundamenten;
  • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).
Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001