Toelating Toelating

Toelating

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren. Het document Toelatingseisen Lerarenopleidingen geeft per vooropleiding aan welke vakken behaald moeten worden en wat voor keuzes er daarbij zijn. Dit document wordt af en toe uitgebreid/aangepast.

Daarnaast staat het pakket open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
  • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding die via een voortraject hebben aangetoond dat zij voldoende voorbereid aan de Wisk4all-vakken kunnen beginnen. Daartoe moeten zij eerst de vakken Calculus en Lineaire Algebra van 5–6 EC elk in een universitaire bacheloropleiding natuurkunde of wiskunde behalen en daarna het Wisk4all-vak Fundamenten;
  • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Het hierboven genoemde vak Lineaire Algebra kan als volgt door zelfstudie worden behaald: bestudeer de hoofstukken  1, 2, 3, 4, 5 en 6 (zonder de Jordan normaalvorm en zonder de `toemaatjes’) van het boek `Lineaire Algebra (2e druk)’ van Paul Igodt en Wim Veys (Universitaire Pers Leuven), oefen met de bijbehorende online opgaven en neem dan contact op met Bas Edixhoven voor een mondeling of schriftelijk tentamen.

Voor het vak Calculus wordt gewerkt aan een online zelfstudievak.

Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001