Analyse

Benodigde voorkennis:

De cursus Analyse van Master Math is gewijd aan functies op de reële getallen. Het college bouwt voort op kennis en verworven vaardigheden van de cursus Fundamenten. In het bijzonder zullen we verder gaan met de daar geleerde bewijstechnieken. Natuurlijk worden sommige onderdelen van deze cursus opnieuw in de herinnering gebracht.

Doel van het vak

Aan het einde van het college heb je een goed begrip gekregen van de onderstaande onderwerpen en kan je er goed mee werken.

  • reële getallen, supremum en infimum, maximum en minimum,
  • reeëlwaardige rijen, de Cauchy-eigenschap en de limiet van een rij,
  • continuïteit van functies,
  • differentieerbaarheid, integreerbaarheid van functies,
  • functierijen en uniforme convergentie.

Het wekelijks maken van het huiswerk is essentieel om de cursus tot een goed einde te brengen. Wiskunde leer je alleen door het te doen. Het huiswerk zal voor een deel op college worden besproken.

Locatie

De colleges vinden plaats op de
Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcomplex,
Nieuwe Achtergracht 127
1018 WS Amsterdam

Docenten

Laura Kubbe (UvA)
Derk Pik (UvA)

Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001