Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie dringt steeds meer door in alle aspecten van technologie en de maatschappij. Dit vak verkent de verschillende velden, concepten en algoritmes van kunstmatige intelligentie. De focus ligt daarbij op het maken en programmeren van algoritmes en applicaties. De theorie wordt direct toegepast en tastbaar gemaakt. Waarna studenten niet alleen kennis hebben genomen van het brede veld van kunstmatige intelligentie, maar ook in staat zijn hun eigen intelligente systemen te kunnen ontwikkelen.

Voorkennis

De opdrachten van het vak zijn in de programmeertaal Python. Om die succesvol te kunnen maken is een redelijke basis van programmeren nodig met kennis van verschillende data structuren (lists, sets en dicts) en het zelf ontwikkelen van functies en classes. Er wordt verwacht dat Basis OO-Programmeren of een soortgelijk programmeervak volledig is afgerond.

Er is geen specifieke wiskundige voorkennis vereist voor dit vak.

Vorm

Dit vak bestaat uit zeven modules die ieder een deel van kunstmatige intelligentie behandelen: Search, Knowledge, Uncertainty, Optimization, Learning, Neural Networks & Language. Iedere module bestaat uit een videocollege, een korte multiple choice quiz en praktische programmeeropdrachten.

Wekelijks is er een online college van 1 uur waarin de stof uit het videocollege, de quiz en de programmeeropdrachten worden besproken. Gedurende de week is er individuele begeleiding op afspraak voor het maken van de programmeeropdrachten.

De programmeeropdrachten vormen het grootste deel van het vak. Dit praktische werk vereist een stevige tijdsinvestering. Dit is deels afhankelijk van hoe comfortabel de student is met programmeren. Daarom wordt er bij het programmeren intensieve individuele begeleiding geboden. Het is niet onverwachts dat studenten de volle 168 uur (6 EC) besteden aan het vak.

Locatie

Fysiek college in Utrecht.

Onderwijsmaterialen / literatuur

De cursus is gebaseerd op het materiaal van CS50’s Introduction to Artifical Intelligence with Python (https://cs50.harvard.edu/ai/). De opbouw van de cursus komt grotendeels overeen met het boek Artificial Intelligence: A Modern Approach van Peter Norvig en Stuart J. Russell. Voor deze cursus hoeven er geen boeken te worden aangeschaft.

Tentaminering / examinering

Het eindcijfer wordt gevormd door de programmeeropdrachten en een schriftelijk tentamen.

Docent / Assistent

Wouter Vrielink / Marleen de Jonge

Logo in4all_sidebar