Natk4all: terug naar de natuurkunde

Natk4all biedt zeven cursussen om te voorzien in de meest voorkomende bijscholingsbehoeften voor aspirant-natuurkundedocenten en de kennis van zittende docenten te verrijken.

Doelgroep

Natk4all is er voor mensen met een technisch/exacte universitaire opleiding die eerstegraads natuurkundedocent willen worden of al aan deze opleiding begonnen zijn – én voor zittende docenten die zich in de examenonderwerpen willen verdiepen! Lees hieronder verder over inhoud, toelating en inschrijving. Een korte introductievideo vind je hier.

Vakken

Natk4all bestaat uit een 6 cursussen en een summer school. De onderwerpen die aan bod komen zijn gekozen op basis van de meest voorkomende bijscholingsbehoeften. (Let op: 1 EC komt overeen met een studielast van 28 uur):

Landelijk worden er voor deze cursussen ongeveer 10 bijeenkomsten georganiseerd, deels met uitleg/inspiratie, deels met samen werken aan opdrachten en opgaven (zie jaarplanning). Deze bijeenkomsten vinden in plaats in Utrecht, bij Boswell Beta.

De cursussen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen en in het geval van GGN en EF met een werkstuk/verslagen. Het is in principe mogelijk om een cursus geheel zelfstandig te doorlopen en alleen aan het tentamen deel te nemen.

Heb je een exacte universitaire studie gedaan en wil je een eerstegraadsopleiding docent natuurkunde gaan doen?

Neem altijd EERST contact op met een universitaire lerarenopleiding bij jou in de buurt of van jouw keuze. Dat kan het beste via het Onderwijsloket. De opleiders kunnen dan bekijken welke cursussen je eventueel moet doen. Als je al een eerstegraadsopleiding volgt dan kun je daar natuurlijk ook te weten komen welke cursussen in jouw bijscholingsbehoeften kunnen voorzien. De cursussen zijn per 1 september 2020 kosteloos voor alle studenten van een Nederlandse universitaire lerarenopleiding of studenten die door een universitaire lerarenopleiding zijn doorverwezen naar natk4all.

Toelating

Hier vind je meer informatie over toelating.

Ben je een zittende docent en wil je je verdiepen?

Dan kun je natuurlijk zelf de cursus(sen) zoeken die je interesse hebben en jezelf inschrijven tegen een bescheiden administratieve bijdrage van 40 euro per cursus. Kijk ook naar de wiskundige voorkennis die handig is bij het doorlopen van de cursussen: zie wiskundige ondersteuning. Als je wiskunde wat is weggezakt is het belangrijk om die vooraf op te frissen. Dat kan via de bronnen die we aandragen.

Deelname zonder tentamen te doen?

De Natk4all-cursussen leiden op voor een schriftelijk tentamen. Er is echter ook een mogelijkheid om aan de cursussen deel te nemen zonder tentamen te doen. De cursussen worden gegeven door topdocenten op hun vakgebied, dus het kan heel interessant zijn om hierbij te zijn, samen met de cursisten die wel tentamen gaan doen. Ook wanneer je geen tentamen doet, wordt natuurlijk een goede inzet verwacht en wordt aanwezigheid bijgehouden. Bij voldoende aanwezigheid kan een certificaat van deelname worden verwacht.

Samenwerking

Natk4all is een samenwerkingsverband tussen de negen universitaire lerarenopleidingen en bètafaculteiten in Nederland.

Logo nat4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001