Mededeling

De toelatingstabel wisk4all is aangepast. De nieuwste versie vind je hier en via de link ‘Toelating’.

Wisk4all

Dit programma van zeven vakken van 6 EC elk is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.  In 2015 ging het programma van start met een subsidie van het ministerie OCW.  Sinds 2018 wordt het programma gefinancierd door de bèta-decanen van de Nederlandse universiteiten.

Toelating

Hier vind je informatie over toelating.

Jaarplanning

Hier is de jaarplanning.

Toetsing en cijfers

Hier is informatie over toetsing en cijfers.

Mogelijkheden om de colleges te volgen

De vakken van Wisk4all worden gegeven in Utrecht op of vlakbij de Uithof, of online.
De colleges worden (met uitzondering van het vak Geschiedenis van de Wiskunde) opgenomen zodat ze later zijn terug te zien. De video’s en andere materialen komen op de elektronische leeromgeving (elo) te staan en er is een forum waar vragen kunnen worden gesteld. Op Geschiedenis na kennen de cursussen geen aanwezigheidsplicht, maar het is wel aan te raden om tenminste een paar keer te komen voor de nodige uitwisseling. In onderstaande tabel is weergegeven wat voor welke cursus geldt.

Cursus Colleges online of fysiek Colleges op video om terug te kijken ja/nee Aanwezigheidsplicht Tentamens online of fysiek
Meetkunde Fysiek Ja Nee Fysiek
Algebra & Getaltheorie Online Ja Nee Online
Stochastiek Fysiek Ja Nee Fysiek
Fundamenten sem 1 Fysiek Ja Nee Fysiek
Analyse Online Ja Nee Fysiek
Numerieke methoden Online Ja Nee Fysiek
Geschiedenis Online en fysiek Nee Ja Fysiek
Fundamenten sem 2 Fysiek Ja Nee Fysiek

Kosten

Kosten: (bijna) geen, in ieder geval tot en met augustus 2030. Zie voor meer details de pagina Inschrijven En Kosten.

Bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) zijn er verschillende beurzen beschikbaar voor studenten die hun bevoegdheid willen halen.
– Voor studenten die al een bevoegdheid hebben: link DUO
– Voor studenten die nog geen bevoegdheden hebben: link Duo 2

Opfrissen van vaardigheden

Voor alle vakken geldt dat het boek “Basisboek Wiskunde” van Jan van de Craats en Rob Bosch (ISBN: 978-90-430-1156-3) als parate kennis wordt verondersteld. Ook moeten wiskunde eindexamens ‘fluitend’ gemaakt kunnen worden.

Mocht je online willen oefenen, of een officieel certificaat willen halen, dan kan je terecht op:

Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001