Inschrijving?

De cursusinschrijving en facturering worden verzorgd door Boswell-Bèta.

Let even goed op wie je voor  vragen benadert, dat kan de responstijd positief beïnvloeden:

Voor technische vragen over je inschrijving en/of je betaling kun je bellen met 030 4300 100 (maandag t/m vrijdag, 10-17u) of mailen met Boswell-Bèta.

Heb je je nog niet ingeschreven, neem dan voor inhoudelijke vragen over het rooster, de locatie, de inhoud van een cursus contact op met de coördinator van het betreffende vakgebied, zie hieronder.

Ben je al wel ingeschreven en heb je toegang tot de ELO, neem dan bij vragen contact op met je docent.

Veel plezier en succes met je cursus!

Beta4all

Ralph Meulenbroeks - Dierk Hendriks-square

Ralph Meulenbroeks is als lerarenopleider en universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is als coördinator van het schakelprogramma beta4all, secretaris van de béta-lerarenkamer en initiatiefnemer van StudentinzetopSchool betrokken bij de aanpak van het lerarentekort. Hij was zelf jarenlang natuurkundedocent en heeft een YouTube-kanaal met uitlegfilmpjes.

Email: r.f.g.meulenbroeks@uu.nl

Programma

Per vakgebied heeft beta4all een coördinator. Deze houdt contact met de docenten en (aspirant-) cursisten, stelt roosters vast, faciliteert bijeenkomsten, begeleidt de kwaliteitszorg en rapporteert aan de stuurgroep.

INF4ALL

Jasper Dukers

Jasper Dukers is coördinator van Inf4all. Na ruim 10 jaar in de IT consultancy gewerkt te hebben, heeft hij als zij-instromer zijn 1ste graad lesbevoegdheid voor informatica behaald. Op dit moment is hij werkzaam op een vo school als informatica docent, en is hij vakdidacticus op de UvA. Hij schrijft als auteur mee aan verschillend lesmateriaal. Hij heeft een passie voor digitale geletterdheid en afstandsonderwijs.

Email: J.F.G.Dukers@uva.nl

CHEM4ALL

Gjalt Prins

Gjalt Prins is coördinator van chem4all. Gjalt heeft 6 jaar als scheikunde docent voor de klas gestaan in het VO. Hij is sinds 2000 werkzaam als vakdidacticus en universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Hij heeft diverse functies bekleed, zoals onderwijsontwikkelaar, coördinator van promotie- en onderzoeksprogramma’s specifiek voor bèta docenten en onderwijsdirecteur van de Utrechtse bèta lerarenopleidingen.

Email: G.T.Prins@uu.nl

NATK4ALL

foto-klein

Kim Krijtenburg werkt als vakdidacticus natuurkunde en universitair docent bij de Universiteit Utrecht en is de coördinator van natk4all. Hiervoor heeft ze 16 jaar zelf als natuurkundedocent voor de klas gestaan en heeft ze een promotieonderzoek gedaan naar de vakdidactiek van quantummechanica in het voortgezet onderwijs.

Email: k.krijtenburg-lewerissa@uu.nl

WISK4ALL

Laura Kubbe is coördinator van Wisk4all. Zij is sinds 2011 lerarenopleider wiskunde, eerst bij de Hogeschool van Amsterdam als coördinator van de masteropleiding leraar wiskunde, en sinds 2019 als vakdidacticus wiskunde bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor is zij gepromoveerd in de algebraïsche meetkunde en was zij werkzaam als leraar wiskunde in het VO. Zij is betrokken bij het PAL-project (Persoonlijk Assistent Leraar) en bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van wiskundedidactiek.

Email: wisk4all@uu.nl