Atoom- en Molecuulbouw

Docent(en)

Rene de Gelder (RUN)

Inhoud

In deze cursus wordt een eerste inzicht gegeven in de manier waarop chemische bindingen in moleculen kunnen worden beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de vraag wat de kwantummechanica ons (in kwalitatieve zin) leert over de elektronenstructuur van de elementen en hoe je hiermee kunt verklaren waarom het periodiek systeem periodiek is en waarom de elementen hun specifieke eigenschappen bezitten. Daarna wordt de kennis over het atoom aangewend om de bindingen tussen atomen te begrijpen en te voorspellen. Verschillende praktische modellen voor het verklaren en voorspellen van moleculaire bindingen en moleculaire structuur zullen worden behandeld. Ook wordt er ingegaan op moleculaire symmetrie en op interacties die tussen moleculen kunnen bestaan. De bijeenkomsten zullen bestaan uit hoorcolleges, het gezamenlijk maken van opgaven en het oefenen met computermodules. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Na afloop van de cursus beschik je over kennis van de volgende aspecten:

  1. Golffuncties, kwantisering, Bohr model, kwantumgetallen, orbitalen, elektronenconfiguraties, Aufbau principe, trends in het Periodiek Systeem
  2. Lewis-structuren, octetregel, formele lading, oxidatiegetal, resonantie, VSEPR, moleculaire geometrie
  3. Valence bond theorie, hybridisatie, MO theorie, MO schema’s, SALC methode, bondorder, HOMO/LUMO, para- en diamagnetisme, puntsymmetrie van moleculen
  4. Kristalveldtheorie, Van der Waals bindingen, waterstofbruggen, dipolen

Onderwijsmaterialen

  1. Weller, Overton, Rourke, Armstrong: Inorganic Chemistry, Seventh Edition, Oxford University Press, 2018, ISBN 978-0-19-876812-8.
  2. Studiehandleiding “Atoom- en Molecuulbouw”, R. de Gelder.

Tentaminering

Schriftelijk tentamen.

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001