Contact

Aanmelden voor cursus?

Ga naar de website van BetaBoswell om je in te schrijven voor één of meerdere cursussen van Chem4all.

Inschrijving en betaling

Voor vragen over je inschrijving en/of je betaling, kun je bellen of mailen met Boswell-Bèta.

Coordinator

Gjalt Prins

Voor inhoudelijke vragen over de cursussen en/of de gang van zaken, kun je mailen met Gjalt Prins.

Gjalt Prins is coördinator van chem4all. Gjalt heeft 6 jaar als scheikunde docent voor de klas gestaan in het VO. Hij is sinds 2000 werkzaam als vakdidacticus en universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Hij heeft diverse functies bekleed, zoals onderwijsontwikkelaar, coördinator van promotie- en onderzoeksprogramma’s specifiek voor bèta docenten en onderwijsdirecteur van de Utrechtse bèta lerarenopleidingen.

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001