Grondslagen

Deze cursus behandelt de principes die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschap, onafhankelijk van een specifieke technologie, toepassing, programmeertaal, of implementatie. Onderwerpen die behandeld worden zijn berekenbaarheid, logica, automaten en toestandsdiagrammen, programmeertalen, grammatica’s, en algoritmes. Er zal op een abstracte manier naar informatica en de onderliggende theorie gekeken worden. In de cursus worden de cruciale ontdekkingen en concepten die de informatica bepaald hebben in een historische context geplaatst. Men leert ook om de principes toe te passen en te gebruiken, en de link te leggen met praktische toepassingen. Het uiteindelijke doel van het vak is om het geleerde instrumenteel in het onderwijs te gebruiken.

De cursus is gestructureerd als vier blokken van elk twee weken:

  1. Logica en redeneren.
  2. Talen en automaten.
  3. Grammatica’s en Uppaal.
  4. Berekenbaarheid en algoritmes.

Voorkennis

Wiskunde op VWO niveau

Vorm

Elke twee weken hoorcollege (2x 45 min) en aansluitend werkcollege (1×45 min)

Het vak kan, door zelf de slides te bestuderen en de oefeningen te maken, prima op afstand gevolgd worden. Aanwezigheid wordt wel gevraagd bij de presentaties van de groepsopdrachten (2x) en het mondeling tentamen (1x).

Locatie

Op locatie in Utrecht.

Onderwijsmaterialen / literatuur

College sheets, opgaven, achtergrondliteratuur op ELO.

Tentaminering / examinering

Vier sets huiswerkopgaven; mondeling tentamen; twee groepsopdrachten over de ontwikkeling van lesmateriaal.

Docent / Assistent

Milan Lopuhaä-Zwakenberg.

Logo in4all_sidebar