Grondslagen

Deze cursus behandelt de principes die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschap, onafhankelijk van een specifieke technologie, toepassing, programmeertaal, of implementatie. Onderwerpen die behandeld worden zijn berekenbaarheid, logica, automaten en toestandsdiagrammen, programmeertalen, grammatica’s, en algoritmes. Er zal op een abstracte manier naar informatica en de onderliggende theorie gekeken worden. In de cursus worden de cruciale ontdekkingen en concepten die de informatica bepaald hebben in een historische context geplaatst. Men leert ook om de principes toe te passen en te gebruiken, en de link te leggen met praktische toepassingen. Het uiteindelijke doel van het vak is om het geleerde instrumenteel in het onderwijs te gebruiken.

De cursus is gestructureerd als vier blokken van elk twee weken:

  1. Logica en redeneren.
  2. Programmeertalen en grammatica’s.
  3. Eindige automaten en reguliere expressies.
  4. Berekenbaarheid en algoritmes.

Voorkennis

Wiskunde op VWO niveau

Vorm

Per week hoorcollege (2x 45 min) en werkcollege (2×45 min)

Locatie

Op locatie in Utrecht, zo nodig online (afhankelijk van omstandigheden)

Onderwijsmaterialen / literatuur

College sheets, handouts

Tentaminering / examinering

Schriftelijke test halverwege, mondeling examen aan eind, ontwikkeling lesmateriaal voor havo/vwo

Docent / Assistent

volgt

Logo in4all_sidebar