INF4ALL

Het aanbod voor informatica bestaat uit 8 cursussen van 6 EC. Zie onderstaande tabel.

Aanpassingen inf4all programma!

Afgelopen jaar hebben we het vak aanbod aangepast. Alle vakken zijn nu 6EC en wordt op basis van ervaring en feedback van voorgaande jaren de vakken IoT en Internet Security om het jaar aangeboden. Het vak Basis Functioneel Programmeren is omgezet naar een 6EC vak en krijgt een naam die nieuwe stof beter dekt: “Alternatieve programmeermodellen“. Kunstmatige Intelligentie wordt ook 6EC en dekt daarmee het volledige programma van Harvard MOOC af. IoT en Basis Object Georiënteerd Programmeren zijn afgelopen jaar omgezet naar 6EC. Grondslagen en Algoritmiek veranderen niet.

Op dit moment zijn we nog bezig om de exacte invulling van Media en User Experience en Internet Security te bepalen. Ook deze worden omgezet naar 6EC.

Update 21-04-2022 – Het vak Media en User Experience en het vak Gamedesign worden tot een 6EC vak gecombineerd onder de naam Media en User Experience & Gamedesign

Doelgroep

Inf4all is er voor mensen met een technisch/exacte universitaire opleiding die eerstegraads informatica docent willen worden of al aan deze opleiding begonnen zijn – én voor zittende docenten die zich in de examenonderwerpen willen verdiepen! Lees hieronder verder over inhoud, toelating en inschrijving.

Vakken

Naam Semester 1 Semester 2
Basis: Programmeren
Basis Object Georiënteerd Programmeren X
Basis: Fundamentele Informatica
Grondslagen X
Algoritmiek X
Specialisatiethema`s
Media, User Experience & Game Design X
Kunstmatige Intelligentie X
Alternatieve programmeermodellen X
Internet of Things X*¹
Internet Security X*¹

*¹ “Internet of Things” en “Internet Security” worden om het jaar gegeven. Kijk in de jaarplanning welke er dit jaar gegeven wordt.

Toelating

Hier vind je meer informatie over toelating.

Jaarplanning

Hier vind je de jaarplanning.

Vragen en contact

Neem contact op met de coördinator van Inf4All voor inhoudelijke vragen over het programma.

Logo in4all_sidebar