Organische & Macromoleculaire Chemie

Docent(en)

Jan van Maarseveen (Organische chemie, UvA) en Katja Loos (Macromoleculaire chemie, RUG)

Inhoud Organische Chemie

Koolstof is het centrale atoom van de levende natuur. Organische chemie ofwel koolstofchemie heet daarom ook wel de chemie van het leven. Organisch chemici spelen een belangrijke rol bij het medicijnenonderzoek maar ook bij de ontwikkeling van kunststoffen en elektronische materialen. Daarnaast zal de organische chemie een grote spelen in de overstap naar duurzame energie en grondstoffen. In een 5-tal bijeenkomsten zullen de grondslagen van de organische chemie behandeld worden waarbij ook de nieuwe onderdelen van de VWO-examenstof aan bod komen. In de laatste bijeenkomst kijken we naar de sleutelrol die CO2 al meer dan 3 miljard speelt in de levende natuur, de problemen veroorzaakt door de antropogene uitstoot en of wellicht CO2 ook een rol kan spelen bij mogelijke oplossingen. De bijeenkomsten zullen bestaan uit hoorcolleges en daarna het gezamenlijk maken van opgaven.

Na de colleges Organische chemie beschik je over de volgende kennis:

 1. Atomic structure and properties, Diatomic molecules & Valence bond theory for polyatomic molecules.
 2. Isomerism and stereochemistry.
 3. Organic reaction mechanisms.
 4. Halogenoalkanes: substitution and elimination reactions.
 5. De chemie van energie en grondstoffen in de toekomst.

Inhoud Macromoleculaire Chemie

De colleges Macromoleculaire chemie zijn bedoeld als een kennismaking met het vakgebied van de moderne polymeren. Polymeerwetenschap en toepassingen van polymeren in de praktijk vereisen een grondige kennis zowel van synthese van polymeren als van karakterisering en eigenschappen. Na de colleges Macromoleculaire chemie beschik je over de volgende kennis:

 1. hoe polymeren van andere materialen verschillen
 2. welke polymeerklassen bestaan en hoe je ze kunt identificeren
 3. de verschillende microstructuren en de daaraan gerelateerde eigenschappen en toepassingen van het gevormde polymeer
 4. welke reactie typen er zijn om polymeren te synthetiseren
 5. welke reacties polymeren kunnen ondergaan
 6. hoe je polymeren kunt karakteriseren
 7. welke processen gebruikt worden om polymeren te verwerken en hoe deze processen de eigenschappen van het materiaal kunnen beïnvloeden

Onderwijsmaterialen

 1. Chemistry, introducing inorganic, organic and physical chemistry. Auteurs: Burrows, Holman, Parsons, Pilling en Price. Uitgever: Oxford University Press.
 2. Inleiding in de Polymeerchemie. Auteurs: G. Challa, A.J. Schouten en K. Loos.

Tentaminering

Schriftelijke deeltoetsen voor Organische chemie en Macromoleculaire chemie. Eindcijfer is gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001