Biochemie I en II

Docent(en)

Stefan Dekker (VU)

Inhoud

Het vak Biochemie wordt in twee gedeelten verzorgd, resp. Biochemie I en Biochemie II. Biochemie I richt zich op de opbouw van een cel en de belangrijke moleculen daarin (wat is een cel, waaruit bestaat een cel, wat is een eiwit en hoe werkt het, wat is DNA en hoe wordt het onderhouden). Biochemie II richt zich meer op de processen in een cel (transcriptie en translatie, regulatie, celmembranen en transport en metabolisme). Biochemie II bouwt voort op de stof in Biochemie I. Er kan tentamen worden gedaan in Biochemie I of Biochemie II, of in beide (voor gereduceerd tarief). Je wordt van harte uitgenodigd om alle werkcolleges van zowel Biochemie I en II bij te wonen, ook als (slechts) tentamen wordt afgelegd in één van de vakken, en krijgt toegang tot het digitale lesmateriaal voor beide cursussen. Dat geeft een rijk en volledig overzicht van het Biochemie vakgebied.

De enorme verscheidenheid van levensvormen die we kennen roept in eerste instantie twijfel op aan het bestaan van algemene moleculaire principes voor de structuur en het functioneren van levende organismen. Onder de enorme uiterlijke verscheidenheid van levende organismen gaat een opmerkelijke mate van uniformiteit schuil. De kennis van het DNA, de genetische code van het leven, van steeds meer organismes laat overduidelijk de verwantschap tussen mens, dier, gist en zelfs bacterie zien. Met de ontrafeling van het menselijk genoom en de vooruitgang binnen de levenswetenschappen komen we steeds meer te weten over de rol van verschillende biomoleculen in belangrijke cellulaire processen. In Biochemie I en Biochemie II wordt aandacht besteed aan de opbouw van macromoleculen in de cel, genen en genexpressie en (het functioneren van) verschillende klassen van eiwitmoleculen die betrokken zijn bij belangrijke cellulaire processen zoals cellulaire communicatie, het metabolisme en membraantransport. Waar biologen inzoomen op de functie, proberen chemici de eigenschappen op macroniveau te verklaren vanuit de deeltjes op microniveau. Dit vak vervult daarin een brugfunctie waarbij je zult zien dat we soms tot op atomair niveau kunnen aanwijzen waarom een bepaald biologisch proces verloopt. Tot slot zullen er een aantal biochemische technieken worden behandeld die gebruikt kunnen worden om deze processen te bestuderen.

Na afloop van de cursus beschik je over de volgende kennis:

  1. De opbouw van een cel
  2. De structuur, functie en werking van eiwitten
  3. De opbouw van genen, replicatie, transcriptie, translatie en reparatie van DNA
  4. Membranen in een cel en het transport van moleculen en signalen over deze membranen

Onderwijsmaterialen

  1. Essential Cell Biology (4th edition). Authors: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A.D. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts en P. Walter.
  2. Online hoorcolleges en oefenopdrachten aangeboden via moodle

Tentaminering

Schriftelijke deeltoetsen voor Biochemie I en Biochemie II. Eindcijfer is gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001