Geschiedenis

Benodigde voorkennis:

Wiskunde op eerstejaars bachelor niveau.

Doelgroep

Wiskundedocenten in opleiding, of mensen die dit vak na een intake nodig hebben voor toelating tot een lerarenopleiding wiskunde. Zij krijgen voorrang op mensen die de cursus als nascholing willen doen.

Doel van het vak

Studenten onderzoeken de ontwikkeling en de historische context van een aantal onderwerpen die voorkomen in of te maken hebben met de huidige schoolwiskunde (en dan met name de bovenbouw van havo en vwo), zoals: klassieke meetkunde, kegelsneden (analytisch en synthetisch), algebraïsche notaties, wiskundige ontwikkelingen die uitmondden in de calculus, de opkomst van het functieconcept, cirkelkwadraturen, worteltrekken. Verdere onderwerpen wisselen per jaar. Studenten verdiepen zich in een specifiek onderwerp voor de eindopdracht.

Na deze cursus hebben studenten globale kennis over de geschiedenis van gebruikelijke onderwerpen in de schoolwiskunde. Studenten ervaren hoe geschiedenis van de wiskunde op verschillende manieren kan bijdragen aan wiskundeonderwijs. Ze kunnen voor- en nadelen benoemen van het gebruik van de geschiedenis in wiskundeonderwijs. Studenten kunnen primaire en secundaire bronnen vinden en gebruiken. Aan het eind van de cursus diepen de studenten in een groepje een onderwerp verder uit voor de eindopdracht. Deze eindopdracht bestaat uit het ontwerpen van lesmateriaal bij een historische wiskundige bron op vwo 5/6-niveau. Dat materiaal wordt uitgetest op of uitgewisseld met de andere deelnemers, waarbij je feedback krijgt van elkaar. Bij het lesmateriaal hoort een verdiepend verslag over de historische achtergronden en aanpak.

Deze cursus is afgestemd op en met name bedoeld voor wiskundedocenten in opleiding. Het is echter geen algemene inleiding in de geschiedenis van de wiskunde: sommige onderwerpen komen uitgebreid aan bod, maar andere nauwelijks. De grote lijnen leer je wel door het lezen van het boek, die worden dus niet uitgebreid op college besproken. Deze kennis wordt getoetst in een tentamen, waarin uiteraard ook de stof van de colleges aan bod komt.

Een aanzienlijk deel van deze cursus bestaat uit opdrachten, die deels tijdens de bijeenkomsten maar voor een groot deel ook daarbuiten gemaakt zullen worden. Veel opdrachten zullen in groepjes gedaan moeten worden. We doen activerende werkvormen waarbij interactie met andere studenten belangrijk is.

Boek: William P. Berlinghoff en Fernando Q. Gouvea, Wortels van de Wiskunde, tweede editie, Epsilon Uitgaven 84.
Voorjaar 2022 zal een deel van de cursus online plaatsvinden en een kleiner deel fysiek in Utrecht. Actieve deelname aan de bijeenkomsten is belangrijk, er is een gedeeltelijke aanwezigheidsplicht. Details zullen te vinden zijn op de elo. Neem bij vragen contact op met de docenten via j.l.a.h.daems@uu.nl .

Docenten

Jeanine Daems (HU/UU)
Steven Wepster (UU)

Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001