Onderwijsvorm en tijdinvestering

De beta4all-cursussen zijn nadrukkelijk blended dan wel online van opzet, waarbij er van je verwacht wordt dat je (vaak al voorafgaand aan het eerste college!) veel werk zelfstandig  doet. Daarvoor is een uitgebreide ELO aanwezig. Voor een beta4all-cursus van 6 EC is de totale belasting 168 uur. Slechts een klein deel daarvan, zo’n 20%, is contacttijd, of online synchrone contacttijd. Het grootste deel van de uren (80%) is bestemd voor zelfstudie en dat betekent een stevige tijdinvestering. Een vuistregel is, dat je bij een beta4all-cursus moet rekenen op 10 tot 14 uur zelfstudie tussen twee bijeenkomsten. 

Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001

“Heerlijke colleges met goede enthousiaste docenten!”

“Top. Inhoudelijk goed en prettig overgebracht.”  

“Zonder natk4all zou het voor mij vrijwel onmogelijk zijn geweest om natuurkundedocent te worden.”

“Grote kracht is de goede docenten die weten waar ze het over hebben, geweldig!”

“Leuk aan de colleges en de stof vond ik de toepassingen en het filosofische karakter.”