Wiskunde ondersteuning

We krijgen relatief veel vragen over het gevraagde niveau van de wiskundige kennis bij de verschillende chem4all colleges. Als uitgangspunt geldt de chem4all cursussen een basiskennis van de vwo wiskunde B vooronderstellen. Dit geldt in het bijzonder voor (partieel) differentiëren, integreren en beschrijvende statistiek.

In de regel gedlt dat specifieke wiskundige (denk)handelingen en/of procedures, die bij de diverse chem4all cursussen aan de orde komen en nodig zijn voor het begrip, ter plekke worden behandeld en opgefrist door de docent (indien dat nodig is).

De benodigde basiskennis wiskunde voor chem4all betreft:

  • Differentieren, integreren en lineaire algebra (o.a. Fysische chemie & Thermodynamica en Industriele chemie).
  • Groepentheorie – rotatie, spiegeling, symmetrie (o.a. Organische en Anorganische chemie)
  • Beschrijvende statistiek (Macromoleculaire chemie)

Voor de cursus Fysische Chemie & Thermodynamica (FC&T) wordt met name bekend verondersteld machten van “x” in combinatie met productregel en kettingregel. Daarnaast speelt in de FC&T colleges de ‘ln’ functie een belangrijke rol en is kennis van de ‘ln’ eigenschappen noodzakelijk. Verder strekt tot aanbeveling kennis van partiele afgeleiden van functies van twee variabelen (e.g. U(V,T), H(p,T).

Logo chem4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001