Contact

Aanmelden voor cursus?

Ga naar de website van BetaBoswell om je in te schrijven voor één of meerdere cursussen van Inf4All.

Inschrijving en betaling

Voor vragen over je inschrijving en/of je betaling, kun je bellen of mailen met Boswell-Bèta.

Coordinator

Jasper Dukers

Voor inhoudelijke vragen over de cursussen en/of de gang van zaken, kun je mailen met J.F.G.Dukers@uva.nl

Jasper Dukers is coördinator van Inf4all. Na ruim 10 jaar in de IT consultancy gewerkt te hebben, heeft hij als zij-instromer zijn 1ste graad lesbevoegdheid voor informatica behaald. Op dit moment is hij werkzaam op een vo school als informatica docent, en is hij vakdidacticus op de UvA. Hij schrijft als auteur mee aan verschillend lesmateriaal. Hij heeft een passie voor digitale geletterdheid en afstandsonderwijs.

Logo in4all_sidebar