Speciale
relativiteitstheorie &
deeltjesfysica
Speciale
relativiteitstheorie &
deeltjesfysica

Speciale relativiteitstheorie & deeltjesfysica

Deel 1: Speciale relativiteitstheorie

Docenten

Dries van Oosten (UU) en John Heise (SRON)

Inhoud

Nog nader te bepalen

Leerdoelen

Nog nader te bepalen

Onderwijsmaterialen

Nog nader te bepalen

Tentaminering

Nog nader te bepalen

Deel 2: Deeltjesfysica

Docenten

Ronald Kleiss en Sijbrand de Jong (RU)

Inhoud

 • Deeltjes en interacties van het Standaard model van de elementaire deeltjesfysica.
 • Interacties met behulp van Feynmandiagrammen. Overzicht van de beginselen van verstrooiingstheorie.
 • Opbouw van hadronen uit quarks en van atoomkernen uit nucleonen, beiden zowel spectropscopisch als dynamisch.
 • Opbouw van kernen aan de hand van de semi-empirische massaformule en verstrooiingsexperimenten and hun radioactieve vervallen.

Leerdoelen

De student kent/kan:

 • De deeltjes van het Standaard Model en hun quantumgetallen
 • De symmetrieen en interacties van het Standaard Model en hun behouden stromen
 • De quantumsubstitutie leidend tot relativistische quantummechanica en de relatie tot antideeltjes
 • kracht als deeltjesuitwisseling en Feynmandiagrammen
 • De beginselen van deeltjesverstrooiing en berekening van aantallen interacties als functie van de verstrooiingshoek
 • Diepinelastische verstrooiing en de relatie, via Fouriertransformatie, tussen gemeten hoekverdeling en ruimtelijke verdeling van nucleonen in de kern en van quarks in nucleonen
 • De opbouw van hadronen uit quarks in QCD
 • De zwakke wisselwerking en beta verval
 • De semi-empirische massaformule voor atoomkernen en de interpretatie van de verschillende bindingsenergie termen
 • radioactiviteit, alfa, beta en gamma verval, activiteitseenheden en berekeningen van stralingsniveaux, alfa verval als quantumtunneling
 • Kernfusie en kernsplitsing
 • Radiotoxiciteit

Onderwijsmaterialen

 •  Syllabus met voorkennis
 •  Syllabus met lesstof
 •  Syllabus met uitbreidingsmateriaal
 •  Voorkennis test met uitwerkingen
 •  Uitwerkingen van opgaven in de lesstof syllabus
 •  Powerpoint slides van de responsiecolleges
 •  Videoopnamen van de responsiecolleges in 2017

Tentaminering

Pre Corona: schriftelijk met open vragen vooral gericht op concepten

Corona: take-home tentamen waarin een spiekbrief moet worden gemaakt en een (inhoudelijk) lesplan, met een interactieve sessie om te testen of het take-home tentamen zelfstandig is gemaakt en begrepen.

Post Corona: nog nader af te stemmen met SRT

Logo nat4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001