Algebra/Getaltheorie

Benodigde voorkennis:

VWO wiskunde B en het MM vak Fundamenten. Een goede inzet, de wil om boven de stof te staan, en voldoende ontwikkelde redeneervaardigheden zijn belangrijk.

Doel van het vak

Het doel van het vak Algebra/Getaltheorie is om kernbegrippen en -stellingen uit de elementaire algebra en uit de getaltheorie te behandelen. Tegelijkertijd laten we zien hoe dit gebruikt wordt in moderne toepassingen zoals codetheorie en cryptografie. Hierbij dienen de toepassingen meer als kapstok dan als doel op zichzelf. Daarnaast passen we de abstracte theorie toe op een aantal klassieke onderwerpen: Galoistheorie, Fibonaccigetallen, de vergelijking van Pell, permutaties, en construeerbaarheid met passer en lineaal.

Docenten

Assistenten

Nog in te vullen.

Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001