Algoritmiek

Voorkennis

Goede kennis van en ervaring met programmeren, bijvoorbeeld door de Inf4All cursus “Basis object georiënteerd programmeren”.
Enige ervaring met het bewijzen van de correctheid van algoritmen en looptijd analyse van eenvoudige algoritmen, bijvoorbeeld door de Inf4All cursus “Grondslagen van de Informatica”.

Inhoud

  • De student is in staat recursieve algoritmen, zoekalgoritmen, boom- en graafalgoritmen, greedy algoritmen, verdeel-en-heers, en dynamisch programmeer- en netwerkstroommethoden te reproduceren, en de bijbehorende eigenschappen en definities te geven en toe te passen.
  • De student is in staat na het voltooien van dit vak gegeven een probleembeschrijving deze te modelleren, een algoritme te selecteren, aan te passen en te implementeren en daarbij benodigde datastructuren toe te passen.
  • De student kan de looptijd van algoritmen bepalen en kan definities geven van tijd- en ruimtecomplexiteit.

Literatuur

Voor deze module maken we gebruik van hoofdstukken 2 t/m 7 van het boek Algorithm Design van Jon Kleinberg & Éva Tardos (2005), Pearson. Verder materiaal komt beschikbaar via de online omgeving.

Logo in4all_sidebar