Media, User Experience & Game Design (Deze pagina krijgt binnenkort een update)

Bijna alle software wordt uiteindelijk bediend door een menselijke gebruiker. Slechte ontwerpen en onverwachte problemen tijdens het gebruik vormen regelmatig een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. In deze cursus staat de wisselwerking tussen deze gebruiker en interactieve technologie centraal en hoe dit meegenomen kan worden in het ontwerp. Een centraal begrip is user experience (UX), de gehele ervaring die een product of service brengt, wat een groter geheel is dan alleen gebruiksvriendelijkheid en intuïtieve bediening.

We behandelen dit begrip in de context van interactieve producten en services zoals standaard software, websites en apps, maar ook hoe dit gebeurt bij games, wat goed aangeeft waarom UX meer is dan werkende software alleen. Informatica is veel breder geworden dan de traditionele scherm-muis-keyboard interactie, en daarom komt in deze cursus ook een aantal nieuwe ontwikkelingen aan bod met (alternatieve) media en toepassingen waar zowel UX en games goed samen komen.

We behandelen methodes die beschikbaar zijn om bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren en te optimaliseren. Vaak worden hierin gebruikers vanaf het begin betrokken worden bij het ontwikkelproces. Verder behandelen we de onderliggende theorieën en tonen tool(s).

Voorkennis

Aspirant docenten informatica voor het VO met een basis in programmeren en gebruik van computers en media.

Vorm

Op locatie als flipped-classroom met begeleiding van een docent bij de praktische opdrachten.

Locatie

Boswell-Bèta.

Literatuur

Game Design
Jesse Schell (2019). The Art of Game Design: A Book of Lenses, Third Edition. ISBN 978-1138632059.

Interaction Design
Rogers, Y., Sharp, H., and Preece , J. (2023). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction 6th Edition. ISBN 978-1119901099.

Tentaminering/examinering

User Experience (inleverdatum halverwege cursus)
Theoretisch ontwerp en Praktische opdracht

Game Design (inleverdatum einde cursus)
Spel ontwerpdocument en Demolevel in Unity

Docent

Thomas Aalbers

Logo in4all_sidebar