Nieuws!

Per 1 september 2021 zijn de schakelvakken voor beta4all voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica bij elkaar gebracht binnen deze website. Hieronder vind je enkele gerelateerde nieuwsberichten.

De afgelopen jaren konden tientallen zij-instromers aan een opleiding tot leraar in een exact vak beginnen na een gratis cursus aan de universiteit. Deze cursussen van Bèta4all worden voortgezet, hebben de universiteiten afgesproken.

Een werktuigbouwkundige kan heus wel leraar natuurkunde worden, menen de universiteiten. Hij kan alleen niet rechtstreeks tot de universitaire lerarenopleiding worden toegelaten. Daarvoor heeft hij enige bijscholing nodig.

Om die horde weg te nemen, is drie jaar geleden Bèta4all gestart, dat enkele kleinere initiatieven samenbracht. … … Klik om verder te lezen

Met grote verslagenheid hebben de medewerkers van beta4all kennis genomen van het overlijden van onze gewaardeerde collega Bas Edixhoven, de coördinator van wisk4all. Bas heeft zich met grote inzet beziggehouden met het opzetten van de leraarsvakken van Mastermath en de overgang naar wisk4all. We gaan hem ongelooflijk missen. Wisk4all-docent Derk Pik (UvA) zal voorlopig het werk van Bas overnemen.

Hierbij de link naar het In Memoriam zoals dat door de universiteit Leiden naar buiten is gebracht.

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/in-memoriam—bas-edixhoven

De coördinatoren van beta4all.

Op woensdag 7 juli bracht minister van OCW Ingrid van Engelshoven een online werkbezoek aan Alfa4all en Bèta4all. Beide landelijke initiatieven zijn erop gericht om studenten die in willen stromen in de 1e graads lerarenopleidingen maar nog onvoldoende vakinhoud hebben, te ondersteunen bij het wegwerken van deze deficiënties…….(lees verder)

Er is een enorm tekort is aan academische leraren in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. De Universiteit Utrecht biedt daarom gedeeltelijk online aangeboden cursussen voor academici waardoor het traject naar een eerstegraadsbevoegdheid aanzienlijk wordt vereenvoudigd en verkort……(lees verder)

Er staan steeds minder leraren met een academische graad voor de klas. Daarom zijn er voor betà’s met onderwijsambities nu speciale bijspijkercursussen. Die blijken aan te slaan……(lees verder)

Bij het Onderwijsloket informeren en adviseren wij over routes naar een baan in het onderwijs. Dat doen we op allerlei manieren. Zo kun je je in onze kennisbank inlezen over de routes, de verschillende functies en over allerlei praktische zaken. Daarnaast organiseren wij verschillende digitale activiteiten: webevents, talkshows en colleges. Je kunt tijdens onze……(lees verder)

Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001

“Heerlijke colleges met goede enthousiaste docenten!”

“Top. Inhoudelijk goed en prettig overgebracht.”  

“Zonder natk4all zou het voor mij vrijwel onmogelijk zijn geweest om natuurkundedocent te worden.”

“Grote kracht is de goede docenten die weten waar ze het over hebben, geweldig!”

“Leuk aan de colleges en de stof vond ik de toepassingen en het filosofische karakter.”