Werkbezoek minister van Engelshoven aan Alfa4all en Bèta4all.

Op woensdag 7 juli bracht minister van OCW Ingrid van Engelshoven een online werkbezoek aan Alfa4all en Bèta4all. Beide landelijke initiatieven zijn erop gericht om studenten die in willen stromen in de 1e graads lerarenopleidingen maar nog onvoldoende vakinhoud hebben, te ondersteunen bij het wegwerken van deze deficiënties. Zij kunnen hiervoor, na overleg met en advies van de toelatingscommissie, gratis inschrijven voor een van de beschikbare cursussen. Daarnaast kunnen ook zittende docenten gebruik maken van het beschikbare aanbod in het kader van hun na-, bij- of omscholing.

Bèta4all bestaat uit programma’s voor natuurkunde (natk4all) en wiskunde (wisk4all) die al sinds september 2015 draaien en de programma’s voor scheikunde (chem4all) en informatica (inf4all) die begonnen zijn in september 2016 (https://beta4all.nl). Bèta4all is opgestart met behulp van subsidie vanuit OCW maar wordt nu gefinancierd vanuit alle Bèta faculteiten in Nederland. De meeste cursussen worden in Utrecht verzorgd, maar worden afhankelijk van de situatie ook hybride of online gegeven. Beta4all omvat nu 28 cursussen verdeeld over de vier vakgebieden en heeft inmiddels haar duizendste certificaat mogen uitdelen.

Alfa4all is vorig jaar gestart en de eerste cursussen Duits, Engels en Nederlands zijn in het academische jaar 2020-2021 aangeboden (https://alfa4all.nl). Alfa4all wordt zoveel mogelijk analoog aan Bèta4all ontwikkeld. De subsidieperiode van Alfa4all loopt tot eind 2023 en de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen/Letteren hebben samen met de lerarenopleiding een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de intentie om Alfa4all na de subsidieperiode te adopteren, net zoals dit bij Bèta4all is gelopen. In die periode wordt het cursusaanbod uitgebreid tot maximaal zes cursussen per taal en wordt Alfa4all uitgebreid met een aanbod voor Frans, Klassieke Talen en proberen we ook Spaans hierbij te betrekken. Cursussen binnen Alfa4all worden in blended vorm aangebonden.

De (project)coördinatie van zowel Alfa4all als Bèta4all wordt door de Universiteit Utrecht verzorgd maar het zijn nadrukkelijk landelijke samenwerkingsverbanden. Dat is ook de kracht van beide initiatieven om in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan het lerarentekort.

Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001

“Heerlijke colleges met goede enthousiaste docenten!”

“Top. Inhoudelijk goed en prettig overgebracht.”  

“Zonder natk4all zou het voor mij vrijwel onmogelijk zijn geweest om natuurkundedocent te worden.”

“Grote kracht is de goede docenten die weten waar ze het over hebben, geweldig!”

“Leuk aan de colleges en de stof vond ik de toepassingen en het filosofische karakter.”