Experimentele fysica

LET OP: Deze cursus wordt in de zomervakantie gegeven. In 2024 is er op vrijdag 9 augustus en (verplichte) online voorbereidingsdag. Van 12 t/m 16 augustus vind de cursus plaats bij de UU*.

*Doordat de cursus verplaatst is naar de UU, kan het zijn dat er kleine wijzigingen komen t.o.v. onderstaande vakinhoud en toetsing.

Natuurkunde is een wetenschap waarin experimenten en hun resultaten een zeer belangrijke rol spelen. In experimenteel onderzoek wordt namelijk de confrontatie tussen theorie en praktijk aangegaan. Er wordt bijvoorbeeld getoetst of een theoretisch model in een specifieke omstandigheid ook stand houdt. In de natuurkunde zijn theorie en experimenteel onderzoek dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In deze cursus leer je, na een introductie, een onderzoeksvraag formuleren, een experiment opzetten en uitvoeren, resultaten goed kunnen interpreteren, kunnen inschatten hoe valide en betrouwbaar die resultaten zijn en daarover een verslag te schrijven. Je dient hiervoor een week full time practicum te doen met verplichte aanwezigheid. De week daarna moet de eerste versie van een verslag ingeleverd worden waar feedback op volgt. Uiterlijk half september dient het herschreven verslag ingeleverd te worden en is de cursus afgerond. Voorafgaand aan de start van de cursus moet je zelfstandig het onderdeel foutenberekening bestuderen en daarover vraagstukken maken. Op de eerste dag van de cursus zal dit onderdeel samengevat worden en afgerond worden met een korte toets.

Locatie

Universiteit Utrecht

Onderwerpen

Het doel van de cursus is dat je:

 • De werkmethode van de experimenteel fysicus leert kennen en beheersen.
 • Experimentele vaardigheden opdoet en technieken voor data-acquisitie en data-analyse leert toepassen.
 • Zowel schriftelijk als mondeling kunt communiceren over een uitgevoerd experiment.
 • Door middel van experimenten een aantal natuurkundige verschijnselen waarneemt.
 • Toegerust wordt om leerlingen in de bovenbouw havo/vwo effectief te kunnen begeleiden bij profielwerkstukken.

Onderwijsmaterialen

 • De handleiding Experimentele Fysica voor Natk4All (te downloaden vanaf de elo).
 • Het data-analyse programma Tailor (voor zowel Win10 als macOS, te downloaden vanaf de elo). Meebrengen van eigen laptop is handig maar niet noodzakelijk.
 • Alle overige informatie zal beschikbaar gemaakt worden via de elo.

Beoordeling

 • Foutenberekeningtoets: 10%
 • Experimentele en academische vaardigheden introductie-experiment (inclusief labjournaal): 25%
 • Experimentele en academische vaardigheden experiment (inclusief labjournaal): 25%
 • Herschreven verslag: 40%

Overig

De cursus experimentele fysica wordt één keer per jaar aangeboden. Helaas is er geen mogelijkheid de cursus te herkansen.

Docenten

Nadine van der Heijden (UU)

Logo nat4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001