Experimentele fysica Experimentele fysica

Experimentele fysica

LET OP: Deze cursus wordt als enige NIET in Utrecht, maar aan de VU/UvA gegeven.

Docenten

Gerrit Kuik (VU), Annelies Vlaar (VU), Stephanie Heikamp (VU), Peter van Mameren (VU)

Locatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Periode

 • Van 16 t/m 20 augustus 2021 wordt de cursus op locatie aangeboden.
 • Daaraan vooraf dient het onderdeel foutenberekening als zelfstudie te worden gedaan (vergt ongeveer 8 uur studielast).
 • Na afloop van de cursus dient uiterlijk woensdag 25 augustus voor 23:59 uur de eerste versie van een verslag te worden ingeleverd.
 • Schriftelijke feedback op het verslag zal uiterlijk zondag 29 augustus gegeven worden. Daarna dient het verslag herschreven te worden. Het herschreven verslag moet uiterlijk zondag 12 september voor 23:59 uur te worden ingeleverd.

Inhoud

Natuurkunde is een wetenschap waarin experimenten en hun resultaten een zeer belangrijke rol spelen. In experimenteel onderzoek wordt namelijk de confrontatie tussen theorie en praktijk aangegaan. Er wordt bijvoorbeeld getoetst of een theoretisch model in een specifieke omstandigheid ook stand houdt. In de natuurkunde zijn theorie en experimenteel onderzoek dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In deze cursus leer je, na een introductie, een onderzoeksvraag formuleren, een experiment opzetten en uitvoeren, resultaten goed kunnen interpreteren, kunnen inschatten hoe valide en betrouwbaar die resultaten zijn en daarover een verslag te schrijven. Je dient hiervoor een week full time practicum te doen met verplichte aanwezigheid. De week daarna moet de eerste versie van een verslag ingeleverd worden waar feedback op volgt. Uiterlijk half september dient het herschreven verslag ingeleverd te worden en is de cursus afgerond. Voorafgaand aan de start van de cursus moet je zelfstandig het onderdeel foutenberekening bestuderen en daarover vraagstukken maken. Op de eerste dag van de cursus zal dit onderdeel samengevat worden en afgerond worden met een korte toets.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is dat je:

 • De werkmethode van de experimenteel fysicus leert kennen en beheersen.
 • Experimentele vaardigheden opdoet en technieken voor data-acquisitie en data-analyse leert toepassen.
 • Zowel schriftelijk als mondeling kunt communiceren over een uitgevoerd experiment.
 • Door middel van experimenten een aantal natuurkundige verschijnselen waarneemt.
 • Toegerust wordt om leerlingen in de bovenbouw havo/vwo effectief te kunnen begeleiden bij profielwerkstukken.

Onderwijsmaterialen

 • De handleiding Experimentele Fysica voor Natk4All (te downloaden vanaf de elo).
 • Het data-analyse programma Tailor (voor zowel Win10 als macOS, te downloaden vanaf de elo). Meebrengen van eigen laptop is handig maar niet noodzakelijk.
 • Alle overige informatie zal beschikbaar gemaakt worden via de elo.

Beoordeling

 • Foutenberekeningtoets: 10%
 • Experimentele en academische vaardigheden introductie-experiment (inclusief labjournaal): 25%
 • Experimentele en academische vaardigheden experiment (inclusief labjournaal): 25%
 • Herschreven verslag: 40%

Overig

De cursus experimentele fysica wordt één keer per jaar aangeboden. Helaas is er geen mogelijkheid de cursus te herkansen.

Logo nat4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001