Toetsing

Elk vak (behalve Geschiedenis van de Wiskunde) is opgedeeld in twee delen van 3 EC met elk een deeltentamen. Om een vak te halen moet voor ieder deeltentamen minstens een 5.0 worden gehaald én het eindcijfer moet minstens een 5,5 (afgerond een 6) zijn. Een voldoende voor een deeltentamen (5,5 of hoger) blijft geldig voor de komende academische jaren. Een onvoldoende (5.4 of lager) kan niet worden meegenomen naar een volgend academisch jaar. Alle eindcijfers worden afgerond op helen.

Voor de specifieke cijferregeling per vak, verwijzen we naar de cursuspagina en de docenten van het vak. Huiswerk kan bijv. ook meetellen in het eindcijfer.

Wanneer je ingeschreven bent voor een vak, ben je automatisch ingeschreven voor de deeltentamens. Het is niet nodig om je apart in (of uit) te schrijven voor de tentamens.

Logo wisk4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001