Toetsing

Wijze van toetsing
De tentamens zijn schriftelijk, tenzij anders vermeld bij de betreffende cursus.

Planning en duur
De planning van de tentamens is te vinden in het jaarrooster van het betreffende programma. De duur van de toetsen wordt nader aangekondigd tijdens de betreffende cursus. In de regel zal een tentamen voor een grote cursus drie uur, en voor een kleinere cursus twee uur duren. De tentamens worden in principe afgenomen bij Boswell Bèta.

Hertentamen
In principe biedt iedere cursus een (1) hertentamen voor de cursisten die het eerste tentamen wel gedaan, maar niet voldoende afgesloten hebben. Dit hertentamen wordt 6 weken na het tentamen, in overleg met de cursisten, gepland. Voor de tentamens die vlak voor de zomervakantie vallen worden de hertentamens meteen bij aanvang het de nieuwe cursusjaar gepland.

Bij een klein aantal cursisten die een hertentamen doen (de grens ligt ongeveer bij 3) kan het hertentamen mondeling zijn. Wanneer een cursist zonder geldige reden het tentamen heeft gemist is er alleen een mogelijkheid tot het doen van een hertentamen wanneer dat hertentamen er sowieso is, dus wanneer er ook herkansers zijn. De hertentamens worden in principe afgenomen bij Boswell Bèta, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken.

Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001

“Heerlijke colleges met goede enthousiaste docenten!”

“Top. Inhoudelijk goed en prettig overgebracht.”  

“Zonder natk4all zou het voor mij vrijwel onmogelijk zijn geweest om natuurkundedocent te worden.”

“Grote kracht is de goede docenten die weten waar ze het over hebben, geweldig!”

“Leuk aan de colleges en de stof vond ik de toepassingen en het filosofische karakter.”