Toetsing

Wijze van toetsing

De tentamens zijn allemaal schriftelijk, uitgezonderd de cursus “Geschiedenis en grondslagen van de natuurkunde”, die afgesloten wordt met een werkstuk en de zomercursus Experimentele Fysica, waarbij een reeks uitwerkingen van experimenten en bijbehorende verslagen beoordeeld wordt.

Planning en duur

De planning van de tentamens is te vinden in de jaarplanning. De duur van de toetsen is daar ook te vinden. De tentamens worden allemaal afgenomen bij Boswell Bèta. LET OP Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn, kunnen tentamens op een alternatieve manier worden afgenomen. Daarover krijg je bericht van de docent van de cursus waaraan je deelneemt.

Hertentamen

Op Experimentele Fysica na biedt iedere cursus biedt één (1) hertentamen aan voor de cursisten die het eerste tentamen wel gedaan, maar niet voldoende afgesloten hebben. Deze hertentamens zijn ook in het rooster opgenomen. Voor de tentamens die vlak voor de zomervakantie vallen worden de hertentamens meteen bij aanvang het de nieuwe cursusjaar gepland.

Bij een klein aantal cursisten die een hertentamen doen (de grens ligt ongeveer bij 3) kan het hertentamen mondeling zijn, maar dit is altijd aan de docent(en).

LET OP: wanneer een cursist zonder geldige reden het tentamen heeft gemist is er alleen een mogelijkheid tot het doen van een hertentamen wanneer dat hertentamen er sowieso is, dus wanneer er ook herkansers zijn. Tentamens en hertentamens worden afgenomen bij Boswell Bèta.

Wanneer ook het hertentamen niet voldoende wordt afgesloten, is opnieuw inschrijven noodzakelijk.

Klachten over het tentamen of hertentamen worden altijd behandeld door de examencommissie van de universiteit van de betreffende student. Neem bij een klacht altijd eerst contact op met je docent.

Logo nat4all_sidebar
Meteen inschrijven?
Werken in het voortgezet onderwijs?
Sidebar Nat_001